Sách
510 NĐ 567p/ 00
Phương pháp số phức và hình học phẳng :
ISBN Giá: 11000 VNĐ
DDC 510
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Điểu
Nhan đề Phương pháp số phức và hình học phẳng : Dùng cho học sinh khá giỏi trung học cơ sở / Nguyễn Hữu Điểu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả vật lý 157 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Hình học phẳng
Từ khóa tự do Số phức
Địa chỉ Kho Tự nhiên(5): TH.002689-93
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.002689thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190820
0021
0046E588F6F-A659-40C7-8BA1-A291C963EFB9
005202011110949
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c11000 VNĐ
039|y20201111094945|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a510|bNĐ 567p/ 00|223 ed.
100 |aNguyễn, Hữu Điểu|eTác giả
245 |aPhương pháp số phức và hình học phẳng : |bDùng cho học sinh khá giỏi trung học cơ sở / |cNguyễn Hữu Điểu
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2000
300 |a157 tr. ; |c20 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aTrung học cơ sở
653 |aHình học phẳng
653 |aSố phức
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(5): TH.002689-93
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.002689thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.002692 Kho Tự nhiên 510 NĐ 567p/ 00 Sách Tiếng Việt 4
2 TH.002693 Kho Tự nhiên 510 NĐ 567p/ 00 Sách Tiếng Việt 5
3 TH.002690 Kho Tự nhiên 510 NĐ 567p/ 00 Sách Tiếng Việt 2
4 TH.002689 Kho Tự nhiên 510 NĐ 567p/ 00 Sách Tiếng Việt 1
5 TH.002691 Kho Tự nhiên 510 NĐ 567p/ 00 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào