Sách
515 NH 9361b/ 05
Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Schrodinger mạnh trong miền không trơn /
ISBN Giá: 20000 VNĐ
DDC 515
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Schrodinger mạnh trong miền không trơn / Chủ biên: Nguyễn Mạnh Hùng, Cung Thế Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương trình Schrodinger
Từ khóa tự do Toán tử tuyến tính
Tác giả(bs) CN Cung, Thế Anh
Địa chỉ Kho Tự nhiên(12): TH.002704-15
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.002704thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190821
0021
0049FFAE3EB-71CD-4BA3-A7C0-EC543A8CF8A4
005202011111001
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|y20201111100059|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a515|bNH 9361b/ 05|223 ed.
100 |aNguyễn, Mạnh Hùng|eChủ biên
245 |aBài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Schrodinger mạnh trong miền không trơn / |cChủ biên: Nguyễn Mạnh Hùng, Cung Thế Anh
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2005
300 |a207 tr. ; |c21 cm.
650 |aToán học
653 |aGiải tích
653 |aToán học
653 |aPhương trình Schrodinger
653 |aToán tử tuyến tính
700 |aCung, Thế Anh|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(12): TH.002704-15
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.002704thumbimage.jpg
890|a12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.002709 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 6
2 TH.002710 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 7
3 TH.002711 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 8
4 TH.002712 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 9
5 TH.002705 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 2
6 TH.002713 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 10
7 TH.002707 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 4
8 TH.002714 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 11
9 TH.002706 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 3
10 TH.002715 Kho Tự nhiên 515 NH 9361b/ 05 Sách Tiếng Việt 12
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào