Sách
510 NL 8111(2)t/ 08
Tuyển chọn và phân dạng 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 12.
ISBN Giá: 35.000 VNĐ
DDC 510
Tác giả CN Nguyễn, Văn Lộc
Nhan đề Tuyển chọn và phân dạng 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 12. Tự luận và trắc nghiệm Chương trình chuẩn và nâng cao / PGS.TS Nguyễn Văn lộcTập 2, Hình học :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 245 tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Tự luận
Địa chỉ Kho Tự nhiên(9): TH.003894-902
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/th.003894thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190823
0021
0043ACF6725-9F87-4CC0-BAA8-52D3F5566011
005202011161104
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c35.000 VNĐ
039|y20201116110435|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a510|bNL 8111(2)t/ 08|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Lộc|cPGS.TS.|eTác giả
245 |aTuyển chọn và phân dạng 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 12. |nTập 2, |pHình học : |bTự luận và trắc nghiệm Chương trình chuẩn và nâng cao / |cPGS.TS Nguyễn Văn lộc
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia, |c2008
300 |a245 tr. ; |c24cm.
650 |aToán học
653 |aBài tập
653 |aToán học
653 |aHình học
653 |aTrắc nghiệm
653 |aTự luận
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(9): TH.003894-902
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/th.003894thumbimage.jpg
890|a9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.003894 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 TH.003895 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 2
3 TH.003897 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 4
4 TH.003898 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 5
5 TH.003899 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 6
6 TH.003902 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 9
7 TH.003901 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 8
8 TH.003896 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 3
9 TH.003900 Kho Tự nhiên 510 NL 8111(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào