Sách
516 PK 451c/ 94
Các bài toán chọn lọc về hệ thức lượng trong tam giác và tứ giác :
ISBN Giá: 8.500 VNĐ
DDC 516
Tác giả CN Phan, Huy Khải
Nhan đề Các bài toán chọn lọc về hệ thức lượng trong tam giác và tứ giác : Sách bồi dưỡng học sinh giỏi toán / Phan Huy Khải, Nguyễn Đạo Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1994
Mô tả vật lý 227 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Hình học
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Hệ thức lượng
Từ khóa tự do Tam giác
Từ khóa tự do Tứ giác
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đạo Phương
Địa chỉ Kho Tự nhiên(4): TH.003975-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/th.003975thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190824
0021
00433227F5F-6E3F-4619-8244-5054A779480D
005202011161409
008160608s1994 vm vie
0091 0
020 |c8.500 VNĐ
039|y20201116140901|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a516|bPK 451c/ 94|223 ed.
100 |aPhan, Huy Khải|eTác giả
245 |aCác bài toán chọn lọc về hệ thức lượng trong tam giác và tứ giác : |bSách bồi dưỡng học sinh giỏi toán / |cPhan Huy Khải, Nguyễn Đạo Phương
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1994
300 |a227 tr. ; |c21 cm.
650 |aHình học
653 |aBài toán
653 |aHình học
653 |aHệ thức lượng
653 |aTam giác
653 |aTứ giác
700 |aNguyễn, Đạo Phương|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(4): TH.003975-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/th.003975thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.003977 Kho Tự nhiên 516 PK 451c/ 94 Sách Tiếng Việt 3
2 TH.003978 Kho Tự nhiên 516 PK 451c/ 94 Sách Tiếng Việt 4
3 TH.003976 Kho Tự nhiên 516 PK 451c/ 94 Sách Tiếng Việt 2
4 TH.003975 Kho Tự nhiên 516 PK 451c/ 94 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào