Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
657 K 241/ 17
Kế toán quản trị :
ISBN Giá: 99.000 VNĐ
DDC 657
Nhan đề Kế toán quản trị : Lí thuyết - Bài tập - Bài giảng / PGS.TS Nguyễn Thị Loan (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 341 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Khoa kế toán kiểm toán
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Loan
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Thịnh
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023524
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023524thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190875
00232
004707EF151-6ECA-4ABA-B13A-17FAF72756B5
005202011241026
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |c99.000 VNĐ
039|y20201124102628|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bK 241/ 17|223 ed.
245 |aKế toán quản trị : |bLí thuyết - Bài tập - Bài giảng / |cPGS.TS Nguyễn Thị Loan (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a341 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Khoa kế toán kiểm toán
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 340-341|b16
650 |aKế toán
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị
653 |aKế toán
700 |aNguyễn, Thị Loan|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
700 |aTrần, Quốc Thịnh|cTS.|eĐồng chủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023524
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023524thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023524 Kho Giáo trình 657 K 241/ 17 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào