Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
657 G 434/ 20
Giáo trình Kế toán quản trị :
ISBN Giá: 68.000 VNĐ
DDC 657
Nhan đề Giáo trình Kế toán quản trị : Dùng cho Đại học ngành Kinh tế / Trần Mạnh Dũng (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2020
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thúy Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Lê
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Khánh Linh
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023526
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023526thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190881
00231
00404BD4E21-42B7-4D22-961C-675F04BB37E2
005202011241044
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |c68.000 VNĐ
039|y20201124104441|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bG 434/ 20|223 ed.
245 |aGiáo trình Kế toán quản trị : |bDùng cho Đại học ngành Kinh tế / |cTrần Mạnh Dũng (Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2020
300 |a267 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: 267|b16
650 |aKế toán
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị
653 |aKế toán
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aPhạm, Thị Thúy Hằng|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Mai Lê|eTác giả
700 |aTrần, Mạnh Hùng|eChủ biên
700|aNgô, Thị Khánh Linh|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023526
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023526thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023526 Kho Giáo trình 657 G 434/ 20 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào