Sách
650.1 K 991/ 11
Kỹ năng thuyết trình /
ISBN Giá: 62000 VNĐ
DDC 650.1
Nhan đề Kỹ năng thuyết trình / Chủ biên: PGS.TS Dương Thị Liễu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kĩ năng
Từ khóa tự do Thuyết trình
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Liễu
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023613
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023613thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190890
0021
004B4FBA711-D387-46BA-B5B0-A762DD22E447
005202011241354
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c62000 VNĐ
039|y20201124135413|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a650.1|bK 991/ 11|223 ed.
245 |aKỹ năng thuyết trình / |cChủ biên: PGS.TS Dương Thị Liễu
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2011
300 |a311 tr. ; |c21 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aKĩ năng
653 |aThuyết trình
700 |aDương, Thị Liễu|eChủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023613
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023613thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023613 Kho Giáo trình 650.1 K 991/ 11 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào