Giáo trình
658.8 TC 5335q/ 10
Quản trị Marekting /
ISBN Giá: 78000 VNĐ
DDC 658.8
Tác giả CN Trương, Đình Chiến
Nhan đề Quản trị Marekting / Trương Đình Chiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2010
Mô tả vật lý 559 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Marketing
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023617thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190900
0023
004B5E3F999-D56A-4985-B1A3-DB09D2AA23EA
005202011241609
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |c78000 VNĐ
039|y20201124160951|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a658.8|bTC 5335q/ 10|223 ed.
100 |aTrương, Đình Chiến|cPGS.TS.|eTác giả
245 |aQuản trị Marekting / |cTrương Đình Chiến
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2010
300 |a559 tr. ; |c21 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị
653 |aMarketing
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023617thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào