Giáo trình
658.8 TC 5335q/ 10
Quản trị Marketing /
ISBN Giá: 78000 VNĐ
DDC 658.8
Tác giả CN Trương, Đình Chiến
Nhan đề Quản trị Marketing / Trương Đình Chiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2010
Mô tả vật lý 559 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Marketing
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023617
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023617thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190901
0023
0040C158A07-FB18-4C0B-8204-8121F4C694F2
005202011241618
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |c78000 VNĐ
039|y20201124161856|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a658.8|bTC 5335q/ 10|223 ed.
100 |aTrương, Đình Chiến|cPGS.TS.|eTác giả
245 |aQuản trị Marketing / |cTrương Đình Chiến
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2010
300 |a559 tr. ; |c21 cm.
650 |aKinh tế
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị
653 |aMarketing
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023617
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/dt/dt.023617thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023617 Kho Giáo trình 658.8 TC 5335q/ 10 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
e muốn mượn quyển này
avata
182559210 - 29/11/2020