Sách
530 TH 239(2)t/ 08
Thiết kế bài giảng vật lí 11.
ISBN Giá: 20.000 VND
DDC 530
Tác giả CN Trần, Thúy Hằng
Nhan đề Thiết kế bài giảng vật lí 11. Trần Thúy HằngTập 2 /
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 159 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Vật lí 11
Địa chỉ Kho Tự nhiên(1): VL.003085
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.003085thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191228
0021
004BB902CD1-AD3A-4B30-A12A-9D19B31EFA60
005202101061500
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c20.000 VND
039|y20210106150013|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bTH 239(2)t/ 08|223 ed.
100 |aTrần, Thúy Hằng|eTác giả
245 |aThiết kế bài giảng vật lí 11. |nTập 2 / |cTrần Thúy Hằng
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2008
300 |a159 tr. ; |c24 cm.
650 |aVật lí
653 |aVật lí
653 |aBài giảng
653 |aThiết kế
653 |aVật lí 11
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(1): VL.003085
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.003085thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 VL.003085 Kho Tự nhiên 530 TH 239(2)t/ 08 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào