Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
495.922 HC 222g/ 20
Giáo trình Từ vựng Tiếng việt /
ISBN 978-604-923-573-3 Giá: 76.000 VND
DDC 495.922
Tác giả CN Hoàng, Trọng Canh
Nhan đề Giáo trình Từ vựng Tiếng việt / Hoàng Trọng Canh (Chủ biên), Nguyễn Thị Phước Mỹ
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2020
Mô tả vật lý 350 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Từ vựng
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Từ vựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phước Mỹ
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.038453-532
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.038453thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191229
00231
00431747DC5-2CD3-44FA-9777-796BC8A39415
005202101121516
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-573-3|c76.000 VND
039|a20210112151644|bbmvananh|y20210112150958|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a495.922|bHC 222g/ 20|223 ed.
100 |aHoàng, Trọng Canh|eChủ biên
245 |aGiáo trình Từ vựng Tiếng việt / |cHoàng Trọng Canh (Chủ biên), Nguyễn Thị Phước Mỹ
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2020
300 |a350 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 345-350|b85
650 |aTừ vựng
653 |aGiáo trình
653 |aNgôn ngữ
653 |aTiếng Việt
653 |aTừ vựng
700 |aNguyễn, Thị Phước Mỹ|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.038453-532
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.038453thumbimage.jpg
890|a80|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.038461 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 9
2 GT.038462 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 10
3 GT.038463 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 11
4 GT.038464 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 12
5 GT.038465 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 13
6 GT.038466 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 14
7 GT.038467 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 15
8 GT.038468 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 16
9 GT.038469 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 17
10 GT.038470 Kho Giáo trình 495.922 HC 222g/ 20 Giáo trình 18
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào