Sách Ngoại Văn
004 O 455e/ 13
English for information technology 1 :
ISBN 978-1-4082-6996-1
DDC 004
Tác giả CN Olejniczak, Maja
Nhan đề English for information technology 1 : Vocational English course book / Maja Olejniczak; Series editor: David Bonamy
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2013
Mô tả vật lý 79 p. : Photograph ; 27 cm.
Phụ chú Include CD-ROM
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Tiếng Anh chuyên ngành
Tác giả(bs) CN Bonamy, David
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000742
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000742thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191235
0022
004764C1A35-865C-4273-8EAB-5847783FA81F
005202101131000
008160608s2013 xxu eng
0091 0
020 |a978-1-4082-6996-1
039|y20210113100048|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a004|bO 455e/ 13
100 |aOlejniczak, Maja|eAuthor
245 |aEnglish for information technology 1 : |bVocational English course book / |cMaja Olejniczak; Series editor: David Bonamy
260 |aNew York : |bPearson, |c2013
300 |a79 p. : |bPhotograph ; |c27 cm.
500 |aInclude CD-ROM
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aTiếng Anh chuyên ngành
700 |aBonamy, David|eSeries editor
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000742
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000742thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000742 Kho Ngoại văn 004 O 455e/ 13 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào