Sách Ngoại Văn
511.1 R 8131d/ 19
Discrete mathematics and its applications /
ISBN 978-1-260-09199-1
DDC 511.1
Tác giả CN Rosen, Kenneth H.
Nhan đề Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen
Lần xuất bản 8th ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw - Hill education, 2019
Mô tả vật lý 942 p. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán rời rạc
Từ khóa tự do Toán rời rạc
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000740
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000740thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191237
0022
00427CA8F14-4287-4CD8-800A-5870969863ED
005202101140841
008160608s2019 xxu eng
0091 0
020 |a978-1-260-09199-1
039|y20210114084126|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a511.1|bR 8131d/ 19
100 |aRosen, Kenneth H.|eAuthor
245 |aDiscrete mathematics and its applications / |cKenneth H. Rosen
250 |a8th ed.
260 |aNew York : |bMcGraw - Hill education, |c2019
300 |a942 p. ; |c27 cm.
650 |aToán rời rạc
653 |aToán rời rạc
653 |aNgoại ngữ
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000740
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000740thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000740 Kho Ngoại văn 511.1 R 8131d/ 19 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào