Sách Ngoại Văn
004.36 D 524b/ 15
Beginning SQL server for developers :
ISBN 978-1-4842-0281-4
DDC 004.36
Tác giả CN Dewson, Robin
Nhan đề Beginning SQL server for developers : The quick and efficient path to proficiency in SQL server / Robin Dewson
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản [New York] : Apress, 2015
Mô tả vật lý 656 p. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Máy chủ
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000739
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000739thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191238
0022
004731626B3-8A36-4229-9D32-28472FA43BCA
005202101140900
008160608s2015 xxu eng
0091 0
020 |a978-1-4842-0281-4
039|y20210114090026|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a004.36|bD 524b/ 15
100 |aDewson, Robin|eAuthor
245 |aBeginning SQL server for developers : |bThe quick and efficient path to proficiency in SQL server / |cRobin Dewson
250 |a4th ed.
260 |a[New York] : |bApress, |c2015
300 |a656 p. ; |c24 cm.
504 |bIndex: p. 641-656
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aNgoại ngữ
653 |aMáy chủ
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000739
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000739thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000739 Kho Ngoại văn 004.36 D 524b/ 15 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào