Sách Ngoại Văn
004.019 K 491h/ 15
Human - computer interaction :
ISBN 978-1-4822-3389-6
DDC 004.019
Tác giả CN Kim, Gerard Jounghyun
Nhan đề Human - computer interaction : Fundamentals and practice / Gerard Jounghyun Kim
Thông tin xuất bản New York : CRC Press, 2015
Mô tả vật lý 170 p. : Photograph ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Máy tính
Từ khóa tự do Sự tương tác
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000737
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000737thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191240
0022
0045B3F8F49-0007-4F2B-AF85-F97D06E2CF55
005202101140921
008160608s2015 xxu eng
0091 0
020 |a978-1-4822-3389-6
039|y20210114092135|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a004.019|bK 491h/ 15
100 |aKim, Gerard Jounghyun|eAuthor
245 |aHuman - computer interaction : |bFundamentals and practice / |cGerard Jounghyun Kim
260 |aNew York : |bCRC Press, |c2015
300 |a170 p. : |bPhotograph ; |c24 cm.
650 |aCông nghệ thông tin
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aCon người
653 |aMáy tính
653 |aSự tương tác
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000737
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000737thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000737 Kho Ngoại văn 004.019 K 491h/ 15 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào