Sách
624.18341 K 431/ 96
Kết cấu bê tông cốt thép :
DDC 624.18341
Nhan đề Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / GS.TS Ngô Thế Phong (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 315 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kĩ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Cốt thép
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Kĩ thuật xây dựng
Tác giả(bs) CN Lý, Trần Cường
Tác giả(bs) CN Ngô, Thế Phong
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lê Ninh
Tác giả(bs) CN Trịnh, Kim Đạm
Địa chỉ Kho Tự nhiên(1): XD.003756
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/xây dựng/xd.003756thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191497
0021
004F8BF4746-29B3-45B3-8734-A8DF10A320BF
005202103311550
008160608s1996 vm vie
0091 0
039|y20210331155047|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a624.18341|bK 431/ 96|223 ed.
245 |aKết cấu bê tông cốt thép : |bPhần kết cấu nhà cửa / |cGS.TS Ngô Thế Phong (Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1996
300 |a315 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 313|b10
650 |aKĩ thuật xây dựng
653 |aXây dựng
653 |aBê tông
653 |aCốt thép
653 |aKết cấu
653 |aKĩ thuật xây dựng
700 |aLý, Trần Cường|cTS.|eTác giả
700 |aNgô, Thế Phong|cGS.TS.|eChủ biên
700 |aNguyễn, Lê Ninh|cTS.|eTác giả
700 |aTrịnh, Kim Đạm|cTS.|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(1): XD.003756
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/xây dựng/xd.003756thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XD.003756 Kho Tự nhiên 624.18341 K 431/ 96 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào