Sách
624 NL 7193b/ 19
Bài toán tiếp xúc của hệ đàn hồi nhiều lớp chịu uốn /
ISBN Giá: 79.000 VND
DDC 624
Tác giả CN Nguyễn, Văn Liên
Nhan đề Bài toán tiếp xúc của hệ đàn hồi nhiều lớp chịu uốn / GS.TSKH Nguyễn Văn Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 202 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kĩ thuật xây dựng
Từ khóa tự do Bài toán
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Đàn hồi
Từ khóa tự do Kĩ thuật xây dựng
Địa chỉ Kho Tự nhiên(5): XD.003764-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/xây dựng/xd.003764thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191498
0021
00468E6A5E3-0FC4-457B-8F21-4650ACCA93C1
005202103311612
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |c79.000 VND
039|y20210331161220|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a624|bNL 7193b/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Liên|cGS.TSKH.|etác giả
245 |aBài toán tiếp xúc của hệ đàn hồi nhiều lớp chịu uốn / |cGS.TSKH Nguyễn Văn Liên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a202 tr. ; |c21 cm.
650 |aKĩ thuật xây dựng
653 |aBài toán
653 |aXây dựng
653 |aĐàn hồi
653 |aKĩ thuật xây dựng
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(5): XD.003764-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/xây dựng/xd.003764thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XD.003764 Kho Tự nhiên 624 NL 7193b/ 19 Sách Tiếng Việt 1
2 XD.003765 Kho Tự nhiên 624 NL 7193b/ 19 Sách Tiếng Việt 2
3 XD.003766 Kho Tự nhiên 624 NL 7193b/ 19 Sách Tiếng Việt 3
4 XD.003767 Kho Tự nhiên 624 NL 7193b/ 19 Sách Tiếng Việt 4
5 XD.003768 Kho Tự nhiên 624 NL 7193b/ 19 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào