Sách
576.5 LT 865t/ 02
Trắc nghiệm di truyền học đại cương :
ISBN Giá: 25000 VNĐ
DDC 576.5
Tác giả CN Lê, Văn Trực
Nhan đề Trắc nghiệm di truyền học đại cương : Câu hỏi và đáp án / PGS.TS Lê Văn Trực
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2002
Mô tả vật lý 254 tr. ; 19 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Di truyền học
Từ khóa tự do Đại cương
Địa chỉ Kho Tự nhiên(19): SH.000406-24
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.000406thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191499
0021
0046A077FF4-CAB5-43E4-8109-23303D8821EA
005202104011529
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|y20210401152915|zpvvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a576.5|bLT 865t/ 02|223 ed.
100 |aLê, Văn Trực|eTác giả
245 |aTrắc nghiệm di truyền học đại cương : |bCâu hỏi và đáp án / |cPGS.TS Lê Văn Trực
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2002
300 |a254 tr. ; |c19 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aTrắc nghiệm
653 |aDi truyền học
653 |aĐại cương
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(19): SH.000406-24
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.000406thumbimage.jpg
890|a19|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.000424 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 19
2 SH.000406 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 1
3 SH.000407 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 2
4 SH.000408 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 3
5 SH.000409 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 4
6 SH.000410 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 5
7 SH.000411 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 6
8 SH.000412 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 7
9 SH.000413 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 8
10 SH.000414 Kho Tự nhiên 576.5 LT 865t/ 02 Sách Tiếng Việt 9
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào