Sách
580 NT 4433h/ 08
Hệ thực vật và đa dạng loài :
ISBN Giá: 28500 VNĐ
DDC 580
Tác giả CN Nguyễn, Nghĩa Thìn
Nhan đề Hệ thực vật và đa dạng loài : Flora and species diversity / Nguyễn Nghĩa Thìn
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 146 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Thực vật
Từ khóa tự do Hệ thực vật
Từ khóa tự do Loài
Địa chỉ Kho Tự nhiên(17): SH.001352-68
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/sinh học/sh.001352thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191501
0021
0040DE8E70E-0AAE-4E3B-8C09-E5E562A0219E
005202104051431
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c28500 VNĐ
039|y20210405143102|zpvvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a580|bNT 4433h/ 08|223 ed.
100 |aNguyễn, Nghĩa Thìn|eTác giả
245 |aHệ thực vật và đa dạng loài : |bFlora and species diversity / |cNguyễn Nghĩa Thìn
250 |aIn lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2008
300 |a146 tr. ; |c27 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aThực vật
653 |aHệ thực vật
653 |aLoài
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(17): SH.001352-68
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/sinh học/sh.001352thumbimage.jpg
890|a17|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001352 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.001353 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 2
3 SH.001354 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 3
4 SH.001355 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 4
5 SH.001356 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 5
6 SH.001357 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 6
7 SH.001358 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 7
8 SH.001359 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 8
9 SH.001360 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 9
10 SH.001361 Kho Tự nhiên 580 NT 4433h/ 08 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào