Sách
363.7 B 221/ 15
Bảo vệ môi trường du lịch /
DDC 363.7
Nhan đề Bảo vệ môi trường du lịch / GS Lê Huy Bá(Chủ biên), ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí Minh : Đại học công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 1080tr. : ảnh ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Du lịch
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): SH.001759-60
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1759thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191502
0021
004AD63BA38-3899-4AC2-9892-8DB2B222DB5F
005202104061439
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|y20210406143925|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a363.7|bB 221/ 15|223 ed.
245 |aBảo vệ môi trường du lịch / |cGS Lê Huy Bá(Chủ biên), ...[và những người khác]
260 |aTp.Hồ Chí Minh : |bĐại học công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a1080tr. : |bảnh ; |c27cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 1072-1080|b146
650 |aMôi trường
653 |aSinh học
653 |aMôi trường
653 |aDu lịch
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): SH.001759-60
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1759thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001759 Kho Tự nhiên 363.7 B 221/ 15 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.001760 Kho Tự nhiên 363.7 B 221/ 15 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào