Sách
571.6 TN 7149t/ 03
Tế bào học /
ISBN Giá: 16000 VNĐ
DDC 571.6
Tác giả CN Thái, Duy Ninh
Nhan đề Tế bào học / PGS.TS Thái Duy Ninh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003
Mô tả vật lý 194 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Sinh lí học
Từ khóa tự do Sinh học tế bào
Từ khóa tự do Tế bào học
Địa chỉ Kho Tự nhiên(1): SH.002011
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.002011thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191503
0021
00414A555A1-98B1-4B99-BB7C-CAE05325A7A3
005202104070839
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c16000 VNĐ
039|y20210407083957|zbmthuong
041 |avie
044 |avm
082 |a571.6|bTN 7149t/ 03|223 ed.
100 |aThái, Duy Ninh|eTác giả
245 |aTế bào học / |cPGS.TS Thái Duy Ninh
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2003
300 |a194 tr. ; |c21 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aSinh lí học
653 |aSinh học tế bào
653 |aTế bào học
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(1): SH.002011
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.002011thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.002011 Kho Tự nhiên 571.6 TN 7149t/ 03 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào