Sách
570 NT 8831t/ 95
Tuyển tập công trình nghiên cứu của hội thảo khoa học. :
DDC 570
Tác giả CN Nguyễn, Thái Tự
Nhan đề Tuyển tập công trình nghiên cứu của hội thảo khoa học. : Đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn / Nguyễn Thái Tự
Lần xuất bản (Lần thứ nhất)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1995
Mô tả vật lý 108tr. : Minh họa ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Đa dạng sinh học
Từ khóa tự do Hội thảo khoa học
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): SH.001923-4
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1923thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191504
0021
004D0D1068B-3543-498C-A899-145226DD3E6D
005202104070840
008160608s1995 vm vie
0091 0
039|y20210407084012|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bNT 8831t/ 95|223 ed.
100 |aNguyễn, Thái Tự|eTác giả
245 |aTuyển tập công trình nghiên cứu của hội thảo khoa học. : |bĐa dạng sinh học Bắc Trường Sơn / |cNguyễn Thái Tự
250 |a(Lần thứ nhất)
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1995
300 |a108tr. : |bMinh họa ; |c27cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aNghiên cứu
653 |aĐa dạng sinh học
653 |aHội thảo khoa học
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): SH.001923-4
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1923thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001923 Kho Tự nhiên 570 NT 8831t/ 95 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.001924 Kho Tự nhiên 570 NT 8831t/ 95 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào