Sách
570 TP 577b/ 07
400 câu hỏi bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 /
ISBN Giá: 20000 VNĐ
DDC 570
Tác giả CN Trần, Tân Phú
Nhan đề 400 câu hỏi bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 / Trần Tân Phú, Lê Sơn Hòa, Nguyễn Văn Sang
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 163 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm
Từ khóa tự do Khoa học về sự sống
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Sang
Tác giả(bs) CN Lê, Sơn Hòa
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): SH.002002-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.002002thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191505
0021
00476F4DDE8-EA46-40C0-9081-6FC7217BA2FF
005202104070849
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c20000 VNĐ
039|y20210407084951|zbmthuong
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bTP 577b/ 07|223 ed.
100 |aTrần, Tân Phú|eTác giả
245 |a400 câu hỏi bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 / |cTrần Tân Phú, Lê Sơn Hòa, Nguyễn Văn Sang
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a163 tr. ; |c24 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aCâu hỏi trắc nghiệm
653 |aKhoa học về sự sống
700 |aNguyễn, Văn Sang|eTác giả
700 |aLê, Sơn Hòa|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): SH.002002-3
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.002002thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.002002 Kho Tự nhiên 570 TP 577b/ 07 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.002003 Kho Tự nhiên 570 TP 577b/ 07 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào