Sách
570 HH 6788h/ 07
Hướng dẫn giải Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 /
ISBN Giá: 24000 VNĐ
DDC 570
Tác giả CN Huỳnh, Văn Hoài
Nhan đề Hướng dẫn giải Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 / Huỳnh Văn Hoài, Võ Hữu Tình
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 194 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Câu hỏi trắc nghiệm
Từ khóa tự do Khoa học về sự sống
Từ khóa tự do Hướng dẫn giải
Tác giả(bs) CN Võ, Hữu Tình
Địa chỉ Kho Tự nhiên(1): SH.002012
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.002012thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191507
0021
004C38673F4-64D7-4E99-B77B-9DA93831B872
005202104070921
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c24000 VNĐ
039|y20210407092101|zbmthuong
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bHH 6788h/ 07|223 ed.
100 |aHuỳnh, Văn Hoài|eTác giả
245 |aHướng dẫn giải Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 / |cHuỳnh Văn Hoài, Võ Hữu Tình
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a194 tr. ; |c24 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aCâu hỏi trắc nghiệm
653 |aKhoa học về sự sống
653 |aHướng dẫn giải
700 |aVõ, Hữu Tình|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(1): SH.002012
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/sinh học/sh.002012thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.002012 Kho Tự nhiên 570 HH 6788h/ 07 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào