Sách
570 S 61781/ 08
Sinh học 10 nâng cao /
ISBN Giá: 10400 VND
DDC 570
Nhan đề Sinh học 10 nâng cao / Vũ Văn Tự(Tổng chủ biên), ...[và những người khác]
Lần xuất bản (Tái bản lần thứ 2)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 168tr. : Minh họa ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học 10
Từ khóa tự do Sinh học nâng cao
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Hiền
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Lưu
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Vụ
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Hưng
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): SH.001994-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1994thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191509
0021
004A480EC3C-B3E0-4863-B0D0-5713BDF6A880
005202104071010
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |c10400 VND
039|y20210407100958|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bS 61781/ 08|223 ed.
245 |aSinh học 10 nâng cao / |cVũ Văn Tự(Tổng chủ biên), ...[và những người khác]
250 |a(Tái bản lần thứ 2)
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2008
300 |a168tr. : |bMinh họa ; |c24cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aSinh học 10
653 |aSinh học nâng cao
700 |aNguyễn, Như Hiền|eTác giả
700 |aVũ, Đức Lưu|eChủ biên
700 |aVũ, Văn Vụ|eTổng chủ biên
700 |aNgô, Văn Hưng|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): SH.001994-5
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1994thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001994 Kho Tự nhiên 570 S 61781/ 08 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.001995 Kho Tự nhiên 570 S 61781/ 08 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào