Sách
577 O 27(2)c/ 79
Cơ sở sinh thái học.
DDC 577
Tác giả CN Odum, P.E.
Nhan đề Cơ sở sinh thái học. Dịch theo bản tiếng Nga (1975) có đối chiếu với bản tiếng Anh (1971) / P.E.Odum; Ng.d.: Bùi Lai, Đoàn Cảnh; Hiệu đính: Phạm Bình QuyềnTập 2, Những nguyên tắc và khái niệm về sinh thái học cơ sở :
Lần xuất bản Tải bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học và trung cấp chuyên nghiệp, 1979
Mô tả vật lý 320 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Sinh thái học
Từ khóa tự do Vi sinh vật
Từ khóa tự do Môi trường
Tác giả(bs) CN Phạm, Bình Quyền
Tác giả(bs) CN Bùi, Lai
Tác giả(bs) CN Đoàn, Cảnh
Tác giả(bs) CN Mai, Đình Yên
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): SH.001882-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/sh/sh.001882cosothumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191510
0021
0043A83F3BF-38A5-4A1A-A7C2-C904BC92A269
005202104071014
008160608s1979 vm vie
0091 0
039|y20210407101424|zpvvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a577|bO 27(2)c/ 79|223 ed.
100 |aOdum, P.E.|eTác giả
245 |aCơ sở sinh thái học. |nTập 2, |pNhững nguyên tắc và khái niệm về sinh thái học cơ sở : |bDịch theo bản tiếng Nga (1975) có đối chiếu với bản tiếng Anh (1971) / |cP.E.Odum; Ng.d.: Bùi Lai, Đoàn Cảnh; Hiệu đính: Phạm Bình Quyền
250 |aTải bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bĐại học và trung cấp chuyên nghiệp, |c1979
300 |a320 tr. ; |c24 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aSinh thái học
653 |aVi sinh vật
653 |aMôi trường
700 |aPhạm, Bình Quyền|eHiệu đính
700 |aBùi, Lai|eNg.d.
700 |aĐoàn, Cảnh|eNg.d.
700 |aMai, Đình Yên|eHiệu đính
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): SH.001882-3
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/sh/sh.001882cosothumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001882 Kho Tự nhiên 577 O 27(2)c/ 79 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.001883 Kho Tự nhiên 577 O 27(2)c/ 79 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào