Sách
615 X 8Hm/ 09
Món ăn bài thuốc trị bệnh tim mạch /
ISBN Giá: 26000 VND
DDC 615
Tác giả CN Xuân Huy
Nhan đề Món ăn bài thuốc trị bệnh tim mạch / Xuân Huy, Hai Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 166tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Y học
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Bệnh
Từ khóa tự do Món ăn
Từ khóa tự do Bệnh tim mạch
Từ khóa tự do Bài thuốc
Địa chỉ Kho Tự nhiên(3): YH.000077-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/yh(y học)/yh.0077thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191512
0021
0048A945EA4-C02C-48BB-AD59-01434F34E08B
005202104080932
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c26000 VND
039|y20210408093212|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bX 8Hm/ 09|223 ed.
100 |aXuân Huy|eTác giả
245 |aMón ăn bài thuốc trị bệnh tim mạch / |cXuân Huy, Hai Linh
260 |aHà Nội : |bNxb Hà Nội, |c2009
300 |a166tr. ; |c21cm.
650 |aY học
653 |aY học
653 |aBệnh
653 |aMón ăn
653 |aBệnh tim mạch
653 |aBài thuốc
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(3): YH.000077-9
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/yh(y học)/yh.0077thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 YH.000077 Kho Tự nhiên 615 X 8Hm/ 09 Sách Tiếng Việt 1
2 YH.000078 Kho Tự nhiên 615 X 8Hm/ 09 Sách Tiếng Việt 2
3 YH.000079 Kho Tự nhiên 615 X 8Hm/ 09 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào