Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
335.423 G 434/ 21
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :
ISBN 978-604-57-6556-9 Giá: 61.000 VNĐ
DDC 335.423
Nhan đề Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 275 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội khoa học
Địa chỉ Kho Giáo trình(50): GT.043228-77
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.043228thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191798
00232
0041E53E350-429F-4A44-9EC7-780F4F2EEFFC
005202109141555
008160608s2021 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-6556-9|c61.000 VNĐ
039|a20210914155545|bbmvananh|y20210914143909|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a335.423|bG 434/ 21|223 ed.
245 |aGiáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a275 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 270-272|b25
650 |aChính trị
653 |aGiáo trình
653 |aChính trị
653 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(50): GT.043228-77
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.043228thumbimage.jpg
890|a50|b6|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.043228 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 1
2 GT.043230 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 3
3 GT.043232 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 5
4 GT.043229 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 2
5 GT.043233 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 6
6 GT.043231 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 4
7 GT.043235 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 8
8 GT.043238 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 11
9 GT.043234 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 7
10 GT.043241 Kho Giáo trình 335.423 G 434/ 21 Giáo trình 14
  1  2  3  4  5 of 5