Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
335.412 G 434/ 21
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin :
ISBN 978-604-57-6588-3 Giá: 63.000 VNĐ
DDC 335.412
Nhan đề Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 291 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Địa chỉ Kho Giáo trình(50): GT.043328-77
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ttlan/giaotrinhkinhtechinhtri2021thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191799
00232
00473339348-E254-4F75-BBA9-CE46830F1C6B
005202210120832
008160608s2021 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-6588-3|c63.000 VNĐ
039|a20221012083211|bpvyen|c20221007154516|dttlan|y20210914144550|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a335.412|bG 434/ 21|223 ed.
245 |aGiáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a291 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 287-288|b20
650 |aChính trị
653 |aGiáo trình
653 |aChính trị
653 |aKinh tế chính trị Mác - Lênin
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(50): GT.043328-77
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ttlan/giaotrinhkinhtechinhtri2021thumbimage.jpg
890|a50|b263|c1|d97
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.043328 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 1 Hạn trả:07-10-2023
2 GT.043329 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 2 Hạn trả:16-11-2023
3 GT.043330 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 3
4 GT.043331 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 4 Hạn trả:09-12-2023
5 GT.043332 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 5 Hạn trả:06-10-2023
6 GT.043333 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 6 Hạn trả:30-11-2023
7 GT.043334 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 7
8 GT.043335 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 8 Hạn trả:28-12-2023
9 GT.043336 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 9 Hạn trả:29-11-2023
10 GT.043337 Kho Giáo trình 335.412 G 434/ 21 Giáo trình 10 Hạn trả:18-10-2023
  1  2  3  4  5 of 5