Luận Văn Luận Án
510 TH 6787b/ 20
Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học toán cuối cấp trung học cơ sở :
DDC 510
Tác giả CN Trương, Thị Hoa
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học toán cuối cấp trung học cơ sở : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8.14.01.11 / Trương Thị Hoa; Ng.h.d.: TS Thái Thị Hồng Lam
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2020
Mô tả vật lý 89tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Lí luận
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Thái, Thị Hồng Lam
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021816
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2020/la.021816thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00192339
00251
00463DA1468-57AD-4F01-A748-66C2D8217609
005202111170837
008160608s2020 vm vie
0091 0
039|y20211117083741|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bTH 6787b/ 20|223 ed.
100 |aTrương, Thị Hoa|eTác giả
245 |aBồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học toán cuối cấp trung học cơ sở : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8.14.01.11 / |cTrương Thị Hoa; Ng.h.d.: TS Thái Thị Hồng Lam
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2020
300 |a89tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2020
504 |aThư mục: tr.86-89|b25
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aTrung học cơ sở
653 |aLí luận
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aThái, Thị Hồng Lam|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021816
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2020/la.021816thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021816 Kho Luận Án 510 TH 6787b/ 20 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1