Luận Văn Luận Án
343.097 ĐB 221a/ 21
Áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng của cảng vụ hàng không miền Nam :
DDC 343.097
Tác giả CN Đặng, Quốc Bảo
Nhan đề Áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng của cảng vụ hàng không miền Nam : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Đặng Quốc Bảo; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 83tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Cảng vụ hàng không miền Nam
Từ khóa tự do Hàng không dân dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023957
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23957thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194603
00251
004F5D36026-A980-41A1-B748-F28775470A4D
005202208050942
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805094208|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a343.097|bĐB 221a/ 21|223 ed.
100 |aĐặng, Quốc Bảo|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng của cảng vụ hàng không miền Nam : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cĐặng Quốc Bảo; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Bích Ngọc
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a83tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.81-83|b33
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aVi phạm hành chính
653 |aCảng vụ hàng không miền Nam
653 |aHàng không dân dụng
700 |aNguyễn, Thị Bích Ngọc|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023957
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23957thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023957 Kho Luận Án 343.097 ĐB 221a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào