Luận Văn Luận Án
345.0277 NĐ 2321p/ 21
Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh niên trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 345.0277
Tác giả CN Nguyễn, Thành Đạt
Nhan đề Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh niên trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Nguyễn Thành Đạt; Ng.h.d.: TS Hà Thị Thúy
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 109tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Thanh niên
Từ khóa tự do Giáo dục pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ma túy
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Thúy
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023958
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23958thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194604
00251
004CE75E73B-FA48-41F3-A054-64ED2A5731D3
005202208050946
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805094610|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a345.0277|bNĐ 2321p/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Thành Đạt|eTác giả
245 |aPhổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh niên trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cNguyễn Thành Đạt; Ng.h.d.: TS Hà Thị Thúy
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a109tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư muc: tr.101-109|b34
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aThanh niên
653 |aGiáo dục pháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aMa túy
700 |aHà, Thị Thúy|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023958
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23958thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023958 Kho Luận Án 345.0277 NĐ 2321p/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào