Luận Văn Luận Án
347.052 NL 6548b/ 21
Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội trong các vụ án hình sự sơ thẩm, thực tiễn tại đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh :
DDC 347.052
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Lên
Nhan đề Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội trong các vụ án hình sự sơ thẩm, thực tiễn tại đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh : Luận văn Thạc sĩ Luật học: Mã số: 8.38.01.06 / Nguyễn Hoàng Lên; Ng.h.d.:TS Nguyễn Trọng Hải
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 104 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Luật học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Bào chữa
Từ khóa tự do Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Hải
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023974
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023974thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194606
00251
0043E20AF75-B9CC-440E-8960-68EA0434BEE6
005202208050954
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805095358|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a347.052|bNL 6548b/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Hoàng Lên|eTác giả
245 |aBảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội trong các vụ án hình sự sơ thẩm, thực tiễn tại đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh : |bLuận văn Thạc sĩ Luật học: Mã số: 8.38.01.06 / |cNguyễn Hoàng Lên; Ng.h.d.:TS Nguyễn Trọng Hải
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a104 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.102-104|b36
650 |aLuật học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aLuật học
653 |aLuật sư
653 |aBào chữa
653 |aLý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
700 |aNguyễn, Trọng Hải|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023974
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023974thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023974 Kho Luận Án 347.052 NL 6548b/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào