Luận Văn Luận Án
346.05 ĐL 7559t/ 21
Thực hiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận :
DDC 346.05
Tác giả CN Đỗ, Khánh Linh
Nhan đề Thực hiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Đỗ Khánh Linh; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Duyên
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 65tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Nghề công chứng
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Duyên
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023960
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23960thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194607
00251
0046E537741-AECA-40B0-8C0C-6907B274254C
005202208050955
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805095550|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.05|bĐL 7559t/ 21|223 ed.
100 |aĐỗ, Khánh Linh|eTác giả
245 |aThực hiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cĐỗ Khánh Linh; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Duyên
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a65tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.64-65|b21
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aNghề công chứng
700 |aHồ, Thị Duyên|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023960
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23960thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023960 Kho Luận Án 346.05 ĐL 7559t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào