Luận Văn Luận Án
364.6 HT 8191a/ 21
Áp dụng pháp luật trong kiểm sát thi hành án treo và cải tạo không giam giữ của viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai :
DDC 364.6
Tác giả CN Huỳnh, Việt Trí
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong kiểm sát thi hành án treo và cải tạo không giam giữ của viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Huỳnh Việt Trí; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Duyên
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 73tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Thi hành án
Từ khóa tự do Hình phạt học
Từ khóa tự do Viện kiểm sát nhân dân
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Duyên
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023961
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23961thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194608
00251
00480C4121C-64DB-44E4-B682-89ED74C425AB
005202208051005
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805100503|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a364.6|bHT 8191a/ 21|223 ed.
100 |aHuỳnh, Việt Trí|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong kiểm sát thi hành án treo và cải tạo không giam giữ của viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cHuỳnh Việt Trí; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Duyên
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a73tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.71-73|b29
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aThi hành án
653 |aHình phạt học
653 |aViện kiểm sát nhân dân
700 |aHồ, Thị Duyên|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023961
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23961thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023961 Kho Luận Án 364.6 HT 8191a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào