Luận Văn Luận Án
346.043 ĐN 536a/ 21
Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang :
DDC 346.043
Tác giả CN Đoàn, Quốc Nam
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang : Luận văn Thạc sĩ Luật học: Mã số: 8.38.01.06 / Đoàn Quốc Nam; Ng.h.d.: TS Hà Thị Thúy
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 98 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Luật học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Từ khóa tự do Chuyển nhượng
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Thúy
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023975
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023975thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194609
00251
004010C0B36-4121-449F-8169-091FAD7EDD89
005202208051005
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805100535|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.043|bĐN 536a/ 21|223 ed.
100 |aĐoàn, Quốc Nam|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang : |bLuận văn Thạc sĩ Luật học: Mã số: 8.38.01.06 / |cĐoàn Quốc Nam; Ng.h.d.: TS Hà Thị Thúy
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a98 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.95-98|b38
650 |aLuật học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aLuật học
653 |aLý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
653 |aChuyển nhượng
700 |aHà, Thị Thúy|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023975
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023975thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023975 Kho Luận Án 346.043 ĐN 536a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào