Luận Văn Luận Án
346.05 HP 577a/ 21
Áp dụng pháp luật trong giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp về thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh từ thực tiễn tóa án nhân dân tỉnh Cà Mau :
DDC 346.05
Tác giả CN Hồ, Yến Phương
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp về thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh từ thực tiễn tóa án nhân dân tỉnh Cà Mau : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Hồ Yến Phương; Ng.h.d.: TS Hà Thị Thúy
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 70tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Luật thừ kế
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Thúy
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023962
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23962thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194610
00251
004A184D417-F138-4639-9A80-6A5A1A65E54F
005202208051010
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805101039|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.05|bHP 577a/ 21|223 ed.
100 |aHồ, Yến Phương|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp về thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh từ thực tiễn tóa án nhân dân tỉnh Cà Mau : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cHồ Yến Phương; Ng.h.d.: TS Hà Thị Thúy
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a70tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.69-70|b30
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aTòa án nhân dân
653 |aLuật thừ kế
700 |aHà, Thị Thúy|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023962
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23962thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023962 Kho Luận Án 346.05 HP 577a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào