Luận Văn Luận Án
346.043 NN 987a/ 21
Áp dụng pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai của ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An :
DDC 346.043
Tác giả CN Ngô, Thị Nguyệt
Nhan đề Áp dụng pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai của ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An : Luận văn Thạc sĩ; Luật học: Mã số: 8.38.01.0 / Ngô Thị Nguyệt; Ng.h.d.: TS Nguyễn Văn Đại
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 93 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Luật học
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Khiếu nại
Từ khóa tự do Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đại
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023976
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023976thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194611
00251
00436173868-466B-4918-A10B-210F107A1C68
005202208051011
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805101059|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.043|bNN 987a/ 21|223 ed.
100 |aNgô, Thị Nguyệt|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai của ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An : |bLuận văn Thạc sĩ; Luật học: Mã số: 8.38.01.0 / |cNgô Thị Nguyệt; Ng.h.d.: TS Nguyễn Văn Đại
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a93 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính trang
650 |aLuật học
653 |aĐất đai
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aLuật học
653 |aKhiếu nại
653 |aLý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
700 |aNguyễn, Văn Đại|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023976
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023976thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023976 Kho Luận Án 346.043 NN 987a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào