Luận Văn Luận Án
345.02622 TN 5648a/ 21
Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án trộ cắp tài sản, từ thực tiễn tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Long An :
DDC 345.02622
Tác giả CN Trần, Trọng Nhân
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án trộ cắp tài sản, từ thực tiễn tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Long An : Luận văn Thạc sĩ uật học: Mã số: 8.38.01.06 / Trần Trọng Nhân; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 92 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Luật học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Vụ án
Từ khóa tự do Trộm cắp
Từ khóa tự do Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023977
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023977thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194612
00251
00471BB153B-9975-4486-AD3B-0ECA97ADAE32
005202208051017
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805101719|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a345.02622|bTN 5648a/ 21|223 ed.
100 |aTrần, Trọng Nhân|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án trộ cắp tài sản, từ thực tiễn tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Long An : |bLuận văn Thạc sĩ uật học: Mã số: 8.38.01.06 / |cTrần Trọng Nhân; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a92 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr90-92|b34
650 |aLuật học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aTòa án
653 |aVụ án
653 |aTrộm cắp
653 |aLý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
700 |aNguyễn, Thị Hà|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023977
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023977thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023977 Kho Luận Án 345.02622 TN 5648a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào