Luận Văn Luận Án
342.06 NT 3671a/ 21
Áp dụng pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thực tiễn ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau :
DDC 342.06
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Thắng
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thực tiễn ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Nguyễn Quốc Thắng; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 88tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ủy ban nhân dân
Từ khóa tự do Thủ tục hành chính
Từ khóa tự do Bộ phận một cửa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023963
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23963thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194613
00251
00421BBA1BC-3BB8-4883-A1BD-382593C08909
005202208051018
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805101837|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a342.06|bNT 3671a/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Quốc Thắng|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ thực tiễn ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cNguyễn Quốc Thắng; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a88tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.86-88|b32
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aỦy ban nhân dân
653 |aThủ tục hành chính
653 |aBộ phận một cửa
700 |aNguyễn, Thị Hà|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023963
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23963thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023963 Kho Luận Án 342.06 NT 3671a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào