Luận Văn Luận Án
346.043 PH 1114a/ 21
Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An :
DDC 346.043
Tác giả CN Phạm, Ngọc Hà
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Phạm Ngọc Hà; Ng.h.d.: TS Nguyễn Trọng Hải
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 87tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Vụ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Hải
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023965
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23965thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194616
00251
004BC77E27B-5D21-40EF-ABBB-243677B6F572
005202208051027
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805102728|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.043|bPH 1114a/ 21|223 ed.
100 |aPhạm, Ngọc Hà|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong xét xử các vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất của tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cPhạm Ngọc Hà; Ng.h.d.: TS Nguyễn Trọng Hải
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a87tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.85-87|b34
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aTòa án nhân dân
653 |aVụ án
700 |aNguyễn, Trọng Hải|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023965
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23965thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023965 Kho Luận Án 346.043 PH 1114a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào