Luận Văn Luận Án
346.043 HD 916t/ 21
Thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 346.043
Tác giả CN Huỳnh, Quốc Dũng
Nhan đề Thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Huỳnh Quốc Dũng; Ng.h.d.: TS Đinh Văn Liêm
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 116tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Đất
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Tái định cư
Từ khóa tự do Thu hồi đất
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Liêm
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023966
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23966thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194617
00251
004903D9DB5-2550-48D6-86DA-63130ACA01DB
005202208051031
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805103155|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.043|bHD 916t/ 21|223 ed.
100 |aHuỳnh, Quốc Dũng|eTác giả
245 |aThực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cHuỳnh Quốc Dũng; Ng.h.d.: TS Đinh Văn Liêm
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a116tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư muc: tr.101-116|b26
650 |aPháp luật
653 |aĐất
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aTái định cư
653 |aThu hồi đất
700 |aĐinh, Văn Liêm|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023966
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23966thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023966 Kho Luận Án 346.043 HD 916t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào