Luận Văn Luận Án
344.01 LK 477t/ 21
Thực hiện pháp luật về hợp đồng loa động, thực tiễn các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 344.01
Tác giả CN Lý, Thành Kiệt
Nhan đề Thực hiện pháp luật về hợp đồng loa động, thực tiễn các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Lý Thành Kiệt; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Duyên
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 79tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Công ti
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Vốn đầu tư nước ngoài
Tác giả(bs) CN Hồ, Thị Duyên
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023967
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23967thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194619
00251
0048B503673-020B-4276-AD48-3EFBEBA01B2F
005202208051043
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805104333|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a344.01|bLK 477t/ 21|223 ed.
100 |aLý, Thành Kiệt|eTác giả
245 |aThực hiện pháp luật về hợp đồng loa động, thực tiễn các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cLý Thành Kiệt; Ng.h.d.: TS Hồ Thị Duyên
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a79tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.78-79|b17
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aCông ti
653 |aHợp đồng lao động
653 |aVốn đầu tư nước ngoài
700 |aHồ, Thị Duyên|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023967
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23967thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023967 Kho Luận Án 344.01 LK 477t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào