Luận Văn Luận Án
344.01 NC 5321t/ 21
Thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động, từ thực tiễn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bột mì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 344.01
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Liên Chi
Nhan đề Thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động, từ thực tiễn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bột mì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Nguyễn Ngọc Liên Chi; Ng.h.d.: Ng.h.d.: TS Phạm Thị Huyền Sang
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 81tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Bột mì
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Huyền Sang
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023968
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23968thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194620
00251
004DFE71CC8-3DB0-4075-8A40-990E3C26AF5F
005202208051504
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805150401|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a344.01|bNC 5321t/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Ngọc Liên Chi|eTác giả
245 |aThực hiện pháp luật về hợp đồng lao động, từ thực tiễn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bột mì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cNguyễn Ngọc Liên Chi; Ng.h.d.: Ng.h.d.: TS Phạm Thị Huyền Sang
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a81tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư muc: tr.77-81|b22
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHợp đồng lao động
653 |aBột mì
700 |aPhạm, Thị Huyền Sang|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023968
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23968thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023968 Kho Luận Án 344.01 NC 5321t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào