Luận Văn Luận Án
340 NS 1871a/ 21
Áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính tại tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang :
DDC 340
Tác giả CN Nguyễn, Văn Sâm
Nhan đề Áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính tại tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Nguyễn Văn Sâm; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 100tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Vụ án
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023969
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23969thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194621
00251
0044D16EB59-4F06-44CE-8D1F-3AAC7E497B22
005202208051509
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805150907|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a340|bNS 1871a/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Văn Sâm|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính tại tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cNguyễn Văn Sâm; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a100tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.98-100|b38
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aLuật hành chính
653 |aTòa án nhân dân
653 |aVụ án
700 |aNguyễn, Thị Hà|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023969
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23969thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023969 Kho Luận Án 340 NS 1871a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào