Luận Văn Luận Án
364.63 MC 9739a/ 21
Áp dụng pháp luật về án treo trong hoạt động xét xử, từ thực tiễn tòa án nhân dân thị xã Cai Lây, tỉnh Tiền Giang :
DDC 364.63
Tác giả CN Mai, Văn Hùng Cường
Nhan đề Áp dụng pháp luật về án treo trong hoạt động xét xử, từ thực tiễn tòa án nhân dân thị xã Cai Lây, tỉnh Tiền Giang : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Mai Văn Hùng Cường; Ng.h.d.: TS Phạm Thị Huyền Sang
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 94tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Án treo
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Huyền Sang
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023970
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23970thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194622
00251
004282BAAF8-4415-4116-8F03-46AA4AE89D0C
005202208051514
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805151425|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a364.63|bMC 9739a/ 21|223 ed.
100 |aMai, Văn Hùng Cường|eTác giả
245 |aÁp dụng pháp luật về án treo trong hoạt động xét xử, từ thực tiễn tòa án nhân dân thị xã Cai Lây, tỉnh Tiền Giang : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cMai Văn Hùng Cường; Ng.h.d.: TS Phạm Thị Huyền Sang
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a94tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |a91-94|b39
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aTòa án nhân dân
653 |aXét xử
653 |aÁn treo
700 |aPhạm, Thị Huyền Sang|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023970
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23970thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023970 Kho Luận Án 364.63 MC 9739a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào