Luận Văn Luận Án
320 TH 6789v/ 21
Vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở Trường cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 320
Tác giả CN Tăng, Thị Mỹ Hoanh
Nhan đề Vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở Trường cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị: 8.31.02.01 / Tăng Thị Mỹ Hoanh; Ng.h.d.: TS. Vũ Thị Phương Lê
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 97 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Chính trị học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Chính trị học
Từ khóa tự do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lê
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024291
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/la/2022/24291thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194745
00251
0047166E7A4-BCCD-48F5-9F65-9BE59F6CBEE5
005202208181007
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818100716|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
082 |a320|bTH 6789v/ 21|223 ed.
100 |aTăng, Thị Mỹ Hoanh|eTác giả
245 |aVai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ở Trường cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị: 8.31.02.01 / |cTăng Thị Mỹ Hoanh; Ng.h.d.: TS. Vũ Thị Phương Lê
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a97 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: tr. 90-97
650 |aChính trị học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aChính trị học
653 |aĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
700 |aVũ, Thị Phương Lê|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024291
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/la/2022/24291thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.024291 Kho Luận Án 320 TH 6789v/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào