Luận Văn Luận Án
420.7 VH 1114u/ 21
Using quizlet to improve efl 10th graders' vocabulary knowlege :
DDC 420.7
Tác giả CN Van, Thi Ha
Nhan đề Using quizlet to improve efl 10th graders' vocabulary knowlege : Luận văn Thạc sĩ Master thesis in education: Theory and methods ofteaching english: 8140111 / Van Thi Ha; Ng.h.d.: Ph.D Nguyen Xuan Binh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 89tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Nguyen, Xuan Binh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023564
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23564thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194746
00251
004DC7F20EA-6CDE-472E-9551-231F9DA376FB
005202208181008
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818100818|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bVH 1114u/ 21|223 ed.
100 |aVan, Thi Ha|eAuther
245 |aUsing quizlet to improve efl 10th graders' vocabulary knowlege : |bLuận văn Thạc sĩ Master thesis in education: Theory and methods ofteaching english: 8140111 / |cVan Thi Ha; Ng.h.d.: Ph.D Nguyen Xuan Binh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a89tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aDirectory: p.70-89|b69
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyen, Xuan Binh|eNg.h.d.|cPh.D
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023564
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23564thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023564 Kho Luận Án 420.7 VH 1114u/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào