Luận Văn Luận Án
420.7 ND 988a/ 21
A survey on students' attitudes towards elf (english-as-a-lingua-franca)'s pronunciation at english centers in Vinh city :
DDC 420.7
Tác giả CN Nguyen, Thi My Duyen
Nhan đề A survey on students' attitudes towards elf (english-as-a-lingua-franca)'s pronunciation at english centers in Vinh city : Master thesis in education: Theory and methods ofteaching english: 8140111 /Nguyen Thi My Duyen; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Le Van Canh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 79tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ Anh
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Le, Van Canh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023563
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23563thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194747
00251
004E5D20953-13E7-4BF9-9366-E38B4BA2178D
005202208181013
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818101333|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bND 988a/ 21|223 ed.
100 |aNguyen, Thi My Duyen|eAuther
245 |aA survey on students' attitudes towards elf (english-as-a-lingua-franca)'s pronunciation at english centers in Vinh city : |bMaster thesis in education: Theory and methods ofteaching english: 8140111 /|cNguyen Thi My Duyen; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Le Van Canh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a79tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of Education and Training. Vinh University
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aDirectory: p.59-79|b61
650 |aNgôn ngữ Anh
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aLe, Van Canh|eNg.h.d.|cAssoc. Prof.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023563
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23563thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023563 Kho Luận Án 420.7 ND 988a/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào