Luận Văn Luận Án
420.7 TH 6335t/ 21
The effects of explicit error correction on efl learners' writing performance :
DDC 420.7
Tác giả CN To, Van Hien
Nhan đề The effects of explicit error correction on efl learners' writing performance : Master's thesis in tesol: Teaching English to Speakers of Other Languager / To Van Hien; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Ngoc Yen
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 117 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Ngoc Yen
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023540
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023540thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194748
00251
004AFB54945-DABB-4024-B00E-B7707AD2BDE9
005202208181031
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818103120|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bTH 6335t/ 21|223 ed.
100 |aTo, Van Hien|eAuther
245 |aThe effects of explicit error correction on efl learners' writing performance : |bMaster's thesis in tesol: Teaching English to Speakers of Other Languager / |cTo Van Hien; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Ngoc Yen
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a117 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b58
650 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aTran, Thi Ngoc Yen|eNg.h.d.|cAssoc. Prof. Dr.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023540
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023540thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023540 Kho Luận Án 420.7 TH 6335t/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào